Thinkvantage Access Connections Patch für Access Connections Version 5.83 für Windows 7 (32-bit, 64-bit) - ThinkPadNameBetriebssystemVersionFreigegebenHerunterladen
Thinkvantage Access Connections Patch für Access Connections Version 5.83
83c771wwpatch20.exe
704.07 KB
Windows-7 32bit,
Windows-7 64bit
0205 September 2012Herunterladen
Readme für Thinkvantage Access Connections Patch für Access Connections Version 5.83
83c771wwpatch20.txt
704.07 KB
Windows-7 32bit,
Windows-7 64bit
0205 September 2012Herunterladen
Thinkvantage Access Connections Patch für Access Connections Version 5.83
acpatch58302.exe
704.07 KB
Windows-7 32bit,
Windows-7 64bit
0205 September 2012Herunterladen

Unterstützte Systeme


 • Lenovo V480, V480s, V580, B480, B580
 • Zhaoyang K29, Zhaoyang K49, Zhaoyang E49, Lenovo E49
 • ThinkPad Edge 11 ", 13", 14 ", 15", E10, E30, E31, E40, E50
 • ThinkPad Edge E120, E125, E130, E135, E220s, E320, E325, E330, E420, E420s, E425, E430, E435, E520, E525, E530, E535, S430
 • ThinkPad R60, R60e, R60i, R61, R61e, R61i
 • ThinkPad R400, R500
 • ThinkPad L410, L412, L420, L421, L430, L510, L512, L520, L530
 • ThinkPad SL300, SL400, SL400c, SL410, SL500, SL500c, SL510
 • ThinkPad T60, T60p, T61, T61p
 • ThinkPad T400, T400s, T410, T410i, T410s, T410si, T420, T420i, T420s, T420si, T430, T430i, T430s, T430si, T500, T510, T510i, T520, T520i, T530, T530i
 • ThinkPad W500, W510, W520, W530
 • ThinkPad X60, X60s, X60 Tablet, X61, X61s, X61 Tablet
 • ThinkPad X1, X1 Hybrid
 • ThinkPad X100e, X120e, X121e, X130e, X131e, X200, X200s, X200 Tablet, X201, X201i, X201s, X201 Tablet, X220, X220i, X220 Tablette, X220i Tablette, X230, X230i, X230 Tablette, X230i Tablette, X300, X301